Privacy Policy

Dit is de website van Atlantic Pizza
Ons vestigingsadres is Boezemweg 2-B 2641 KH Pijnacker
Ons postadres is Boezemweg 2-B 2641 KH Pijnacker
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 27247726
Ons B.T.W.-nummer is NL.8106.27.127.B01

Uw veiligheid is belangrijk voor ons. Om deze reden worden de persoonsgegevens die u met ons deelt op een beveiligd manier beschermd.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.


Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website.

 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.

 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt.

  De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

  Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

 • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden
 • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

  We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

  Als wij uw gegevens ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Uw rechten als Persoonsgegevens:

In overeenstemming kan iedereen de volgende rechten uitoefenen door zich tot de verwerkingsverantwoordelijke te wenden:

 • Navragen of persoonlijke gegevens worden verwerkt,
 • Het opvragen van informatie als er persoonsgegevens zijn verwerkt,
 • Het kennen van de derde partijen aan wie persoonlijke gegevens worden overgedragen in binnen- of buitenland,
 • Het verzoeken om correctie van persoonsgegevens als deze onvolledig of onjuist zijn verwerkt,
 • Verzoek om verwijdering of vernietiging van persoonlijke gegevens,
 • Verzoeken dat de transacties die zijn uitgevoerd door derden aan wie persoonlijke gegevens worden overgedragen,
 • Bezwaar maken tegen het ontstaan van een resultaat tegen het individu door de verwerkte gegevens uitsluitend via automatische systemen te analyseren,

Om uw hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@atlanticpizza.nl

Contact:

Om analyses uit te voeren ten behoeve van de dienstverlening aan u, worden alleen uw noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt. Het is aan u of u de verwerking van deze persoonsgegevens accepteert of afwijst in overeenstemming met dit privacy- en verwerkingsbeleid voor persoonsgegevens.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact met ons opnemen via info@atlanticpizza.nl

Kijk of wij ook bij u bezorgen!